2010, ഫെബ്രുവരി 9, ചൊവ്വാഴ്ച

അവസാനിക്കാത്തവ...തോൾ സഞ്ചി
നടവഴി
വഴിയമ്പലം
കടത്ത് കടവ്
റെയിൽ പാളം
...
...
‘അവസാനിക്കാത്തവ‘യുടെ സ്മാരകങ്ങൾ!

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP