2011, ജൂലൈ 26, ചൊവ്വാഴ്ച

തുടരുന്നു




ഇനിയും നമ്മളുണ്ട്, യാത്രകളുമുണ്ട്. ഇത് തുടരുമെന്ന വാക്കുമാത്രമിപ്പോൾ!

2011, ജൂലൈ 16, ശനിയാഴ്‌ച

ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ



പുതുമഴയുടെ മണവും കുളിർമഞ്ഞിന്റെ നൈർമല്ല്യവുമായി കടന്നു വന്ന പ്രണയത്തിനു സാക്ഷ്യമായി ഈ ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ...

വാക്കുകൾ: ലേഖ

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP