2010, ഓഗസ്റ്റ് 27, വെള്ളിയാഴ്‌ച

Metamorphosisമാരിയമ്മൻ തിരുവിഴയിൽ നിന്ന്!

2010, ഓഗസ്റ്റ് 18, ബുധനാഴ്‌ച

ശാന്തംമാരിയമ്മൻ കോവിൽ തിരുവിഴ, ചെന്നൈ, തമിഴ്നാട്.

2010, ഓഗസ്റ്റ് 11, ബുധനാഴ്‌ച

ചങ്ങാത്തംഈ നിൽ‌പ്പ് കണ്ടാൽ എന്തെങ്കിലും തല്ലുകൊള്ളിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് നിൽക്കുവാന്ന് പറയുവോ?!

Dedicated to All my Friends! :)

2010, ഓഗസ്റ്റ് 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കുശലംഒരല്പം കുശലം!

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP