2012, സെപ്റ്റംബർ 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

മഴയുടെ സ്വന്തം നാട്

മഴയുടെ സ്വന്തം നാട്... ദൈവത്തിന്റെയും!

2012, സെപ്റ്റംബർ 17, തിങ്കളാഴ്‌ച

അരികെ

അരികത്തായെന്നും തണലേകി...

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP