2011, മാർച്ച് 26, ശനിയാഴ്‌ച

കൃഷ്ണൻ

2011, മാർച്ച് 19, ശനിയാഴ്‌ച

പുറപ്പാടിനുമുന്നേ‘പുറപ്പാടി’നു മുന്നേ ആത്മാവിനെ കീഴ്പെടുത്തുന്ന നിറക്കൂട്ടുകളാൽ കൃഷ്ണൻ ആവാഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ!

2011, മാർച്ച് 9, ബുധനാഴ്‌ച

അംഗരക്ഷകൻ!പുണ്യം!

2011, മാർച്ച് 1, ചൊവ്വാഴ്ച

യാത്രാമൊഴി


Dedicated to my best friend, my partner in crime.
Wishing you all the very best!

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP