2012, നവംബർ 23, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇനിയും വഴിയേറേ നടന്നീടട്ടെ

ഇനിയും, ഇനിയും വഴിയേറേ നടന്നീടട്ടെ പാദമെന്‍ കുഴഞ്ഞിടാതെ; വഴിയേറേ നടന്നേറി ഞാന്‍ കണ്ടിടട്ടെ കാഴ്ച്ചകള്‍ ഒളിമങ്ങാതേ; കാഴ്ച്ചകളില്‍ മാധുര്യമേറി നിറഞ്ഞിടട്ടെ ശുദ്ധമാം സംഗീതത്തോടെ; ശുദ്ധമാം സംഗീതമായ്‌ തീര്‍ന്നിടട്ടെ എന്‍ മനം അതിമികവോടെ; എന്‍ മനമിതില്‍ സ്വപ്നങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞിടട്ടെ ഇനിയും വഴിയേറേ നടന്നീടാന്‍.. http://lekhayudekavithakal.blogspot.in/2009/07/blog-post.html

Blog Widget by LinkWithin

കൂട്ടുകാർ

പ്രീയപ്പെട്ടവ‌

എന്നെ പറ്റി

എന്റെ ഫോട്ടോ
വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...

ദാണ്ടെ ഇവടേം...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP